Τα Φαρμακεία Γιαγιάκου βρίσκονται ανελλιπώς στην υπηρεσία της υγείας όλων όσων μας εμπιστεύονται.